100% ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ !!!

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΒΑΡΝΑΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡΝΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΝΑ

Α.Ε.Ν  ΒΑΡΝΑΣ

LEADERS

spoudes emporikou nautikou sti voulgaria
 Η Ναυτική ακαδημία Βάρνας, Α.Ε.Ν Βάρνας είναι η μεγαλύτερη τεχνολογική σχολή της Βουλγαρίας και είναι εξουσιοδοτημένη ανωτάτη σχολή των αξιωματούχων του πολεμικού ναυτικού και του εμπορικού ναυτικού της. Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας , λειτουργεί απο το 1992 ως ανεξάρτητη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Το κύρος και η φήμη της σχολής στην εκπαίδευση ικανότατων στελεχών όλων των ειδικοτήτων στις θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές,  αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για τη Βουλγαρία και τη Βάρνα, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. Σήμερα οι απόφοιτοι της Σχολής είναι περιζήτητοι και κατέχουν εξέχουσες θέσεις στη διεθνή εμπορική ναυτιλία.
 
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΒΑΡΝΑΣ : 4 ΧΡΟΝΙΑ.
 
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ Α.Ε.Ν. ΒΑΡΝΑΣ: 2500 ευρώ το έτος.
 
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Ν. ΒΑΡΝΑΣ : Για όσους δεν έχουν βεβαίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας, οι εισαγωγή γίνετε με εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα.
 
 
Η Ναυτική Ακαδημία στη Βάρνα προσφέρει Αγγλόφωνες σπουδές και προγράμματα στις παρακάτω ειδικότητες.
 
 1. Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού  Ναυτικού
 2. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.
 3. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 4. Σχολή Ραδιοηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 5. Σχολη Ναυπηγών.
 6. Σχολή Διαχείρησης Θαλλασίων Μεταφορών - Shipping.
 
 
1. Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Βάρνας.
Α.Ε.Ν Βάρνας
 
  Οι πτυχιούχοι αποκτούν το πτυχίο του Αξιωματικού γέφυρας με τα θεσπισμένα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Ξεκινούν την καριέρα τους ως πλοίαρχοι Γ βαθμού δηλαδή Ανθυποπλοίαρχοι και στη συνέχεια εξελίσσονται σε Β πλοιάρχους και τελικά σε Α Πλοιάρχους σε πλοία του εμπορικού Ναυτικού.
Κατά τη φοίτηση οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αρχές Μηχανολογίας και Αγγλικά.
 Κατά την ειδίκευση τους οι Έλληνες και ξένοι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα ναυσιπλοίας, πλοήγησης και χειρισμού πλοίου, χρήση προσομοιωτών πλοήγησης, συστήματα ραντάρ και σόναρ, ασφάλεια πλοίων, ναυτική αγγλική ορολογία, χειρισμό και αποθήκευση πλοίων, ναυτικό δίκαιο  και ναυτιλιακά οικονομικά. Η πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών γίνετε πάνω σε πλοία όσο και σε λιμάνια.
 
 
2. Σχολή μηχανικών εμπορικού Ναυτικού Βάρνας.
Α.Ε.Ν. Βάρνας
 
  Σκοπός του προγράμματος σπουδών στη βουλγαρία είναι να εκπαιδεύσει μηχανικούς και στους αποφοίτους απονέμεται το δίπλωμα του Αξιωματικού - μηχανικού του εμπορικού ναυτικού. Οι Ελληνες και ξένοι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική,  Χημεία, Πληροφορική, Μηχανολογία, Τεχνικό σχεδιασμό και Μεταλλογραφία. Στη ειδικότητα διδάσκονται τη συντήρηση εγκαταστάσεων πλοίων, των ναυτικών μηχανών πλοίων και στροβιλομηχανών. Κατόπιν παρουσιάζουν την διπλωματικής τους εργασία.
 
 ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 
3. Διαχειριστές και τεχνολόγοι λιμένων και στόλου Βάρνας.
Α.Ε.Ν Βάρνας
 
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στη βουλγαρία στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, οι απόφοιτοι μπορούν να δουλέψουν σε διοικητικές θέσεις διαχείρισης λιμένων, όπως επίσης σε θέσεις εμπειρογνωμόνων σε ναυτιλιακές εταιρείες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξάσκηση με τη χρήση προσομειωτών και την πρακτική εξάσκηση σε εκπαιδευτικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και τα λιμάνια της. Η Ναυτική  Ακαδημία στη Βάρνα έχει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ναυσιπλοίας, χειρισμού πλοίων, προσομοιωτές λειτουργίας πλοίων. Κατόπιν δίνονται κρατικές εξετάσεις. Οι Έλληνες και ξένοι φοιτητές διδάσκονται πλοήγηση, Μετεωρολογία, Ωκεανογραφία και άλλα.
 
 
4. Τεχνολόγοι επισκευών πλοίων Βάρνας.
 
  Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στη Βουλγαρία οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας αποκτούν την πιστοποίηση του μηχανικού με ειδίκευση στην τεχνολογία επισκευών πλοίων. Στη συνέχεια κάνοντας ένα Μεταπτυχιακό στον εξοπλισμό πλοίων μπορούν να εργαστούν ως τρίτοι μηχανικοί ως επιβλέποντες του μηχανοστασίου ή σε ναυπηγεία.
 
 
5. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικών Πλοίων Βάρνας
 
  Μετά την ολοκλήρωση σπουδών στη Βουλγαρία οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας Έλληνες και ξένοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί εργάζονται σε πλοία καθώς επίσης και σε διοικητικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρίες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Μαθηματικά, Υπολογιστές, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Στοιχεία αυτοματισμού.
 
6. Ηλεκτρολόγοι πλοίων.
 
  Μετά την ολοκλήρωση του  προγράμματος σπουδών στη Βουλγαρία οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως ηλεκτρολόγοι σε εμπορικά πλοία και σε διοικητικές θέσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας. Το πρόγραμμα σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας περιλαμβάνει Μαθηματικά, Υπολογιστές, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία και στοιχεία Αυτοματισμού.
 
 
7. Ειδικότητα Διοίκηση θαλάσσιων μεταφορών.  Shipping.
 
  Η Ειδικότητα αυτή προετοιμάζει διευθυντικά στελέχη στον διεθνή τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Το πρόγραμμα σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας περιλαμβάνει μαθήματα όπως Μηχανική, οικονομική διαχείριση, νομική εκπαίδευση, Διεθνές δίκαιο και Ναυτικό δίκαιο. 
 
 
8. Μηχανικοί στην Ωκεάνια τεχνολογία. 
 
  Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας μπορούν να εργαστούν σε θέσεις μηχανολόγου, σε ερευνητικά ινστιτούτα  και εργαστήρια ερευνών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ισότιμο με την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού.
 
  Αγγλόφωνες σπουδές Εμπορικού Ναυτικού στη βουλγαρία.
 
Κάνε την προεγγραφή σου τώρα αρχές του 2020. Μην περιμένεις τον Σεπτέμβριο.

Τηλεφώνησε τώρα στα τηλ 6971 97 97 29 καί 00359 899 097 057

LEADERS EDUCATION
 
 ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 
Αγαπητοί Έλληνες και ξένοι υποψήφιοι φοιτητές.
 
  Η Ελλάδα είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτικά κράτη  του κόσμου και η εμπορική της ναυτιλία είναι ο δυναμικότερος κλάδος της εθνικής μας οικονομίας. Η ελληνική ναυτιλία δραστηριοποιείται στο διεθνές θαλάσσιο μεταφορικό δίκτυο. Ο Πειραιάς αποτελεί σημαντικό κέντρο το οποίο επιλέγουν ναυτιλιακές εταιρίες κυρίως Ελληνικών συμφερόντων για τη άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Ήδη 1200 ναυτιλιακές εταιρίες έχουν εγκαταστήσει τα γραφεία τους στην Ελλάδα και διαχειρίζονται απο τον Πειραιά τον ναυτικό στόλο τους που αριθμεί πάνω από 3200 πλοία με Ελληνική σημαία, προσφέροντας παράλληλα απασχόληση σε  υπαλλήλους γραφείων, σε πάνω από 12500 άτομα.
 
  Τη ναυτιλιακή υποδομή του Πειραιά συμπληρώνει ένας σημαντικός αριθμός παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων όπως ναυλωτές, ναυπηγεία,επισκευαστές πλοίων, ναυτικών πρακτορεύσεων, ναυλομεσιτών, ναυτικά δικαστήρια.
 
Αγαπητοί Ελληνες και ξένοι υποψήφιοι φοιτητές της Ναυτικής ακαδημίας της Βάρνας.
 
Το γεγονός ότι μια μικρή χώρα και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, βρίσκεται σταθερά, εδώ και εικοσιπέντε χρόνια, στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, αποτελεί φαινόμενο που δεν γίνεται ευκολα κατανοητό, άν δεν ληφθεί υπόψιν ότι η πατρίδα μας σε ολόκληρη τη μακραίωνη ιστορία της, διεκδίκησε την ελευθερία, την ευημερία και τον πολιτισμό μέσα από τους δρόμους της θάλασσας.Το διαπιστώνουμε αυτό κατά καιρούς με τα όσα έχουν γράψει και έχουν πεί, σοφοί άνδρες της αρχαιότητας αλλά και προσωπικότητες του νεώτερου εθνικού βίου όπως:
 
Ο Ηρόδοτος αναφέρει: " Εχουμε γή και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία και θάλασσα ¨
 
Ο Εύβουλος ο Κίτιος είπε : ΄Πρώτοι οι Έλληνες τόλμησαν να περάσουν τον πόντο και να διδάξουν στους άλλους τους δρόμους της θάλασσας.
 
Πιέστε εδώ για φωτογραφίες πλοίων. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι κύριες κατηγορίες σκαφών.
 
 
Ενδεικτικές αποδοχές σε δεξαμενόπολοια και φορτηγά πλοία

Πετρελαιοφόρα Πλοία (σε ευρώ, ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

 Ειδικότητα

 Καθαρός μισθός

 Πλοίαρχος

 10.000

 Υποπλοίαρχος

 7.500

 Ανθυποπλοίαρχος

 5.000

 Μηχανικός Α΄

 9.500

 Μηχανικός Β΄

 7.500

 Μηχανικός Γ΄

 5.000

 
 

Φορτηγά Πλοία (σε ευρώ ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

 Ειδικότητα

 Καθαρός μισθός

 Πλοίαρχος

 8.500

 Υποπλοίαρχος

 6.000

 Ανθυποπλοίαρχος

 4.000

 Μηχανικός Α΄

 8.300

 Μηχανικός Β΄

 6.000

 Μηχανικός Γ΄

 4.000

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι:
 
 Η έννοια των «καθαρών αποδοχών» σημαίνει, ότι από τον μισθό που εισπράτει ο αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και ο φόρος εισοδήματος ο συντελεστής του οποίου είναι 3%. Πρόκειται εδώ για διακριτική μεταχείριση από μέρους της Πολιτείας σε αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς του ναυτικού στην Εμπορική Ναυτιλία και μέσω αυτής, στην εθνική οικονομία.
 
 
 Για την ομαλή λειτουργία των πλοίων οι εργαζόμενοι πάνω σε αυτά κατατάσσονται σε τομείς εργασίας που ονομάζονται Επιστασίες και είναι οι εξής:

- Επιστασία γέφυρας - καταστρώματος.
- Επιστασία μηχανής.
- Επιστασία γενικών υπηρεσιών.

 Επικεφαλής και στις τρεις Επιστασίες  βρίσκεται ο Πλοίαρχος  ο οποίος ασκεί τη γενική διοίκηση του πλοίου και έχει την τελική ευθύνη  για ό,τι συμβεί  πάνω σε αυτό και εν πλω, δηλαδή  στο ταξίδι και στο λιμάνι.

 Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι κατατοπιστικός:

 

PosisitionOnShip

 
 Πέρα από την καθαυτόναυτική σταδιοδρομίαπάνω στα πλοία,υπάρχει μια ακόμη εναλλακτική λύση για όσους επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα της θάλασσας με το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και ευκαιριών, όπως είναι το επάγγελμα του ναυπηγού.

Επαγγελματικές προοπτικές του Έλληνα ναυτικού

 

 Σε ανεξάρτητο ναυπηγικό γραφείο.

 Σε Ναυτιλιακές εταιρείες (στο τεχνικό τμήμα είτε ως προϊστάμενος είτε ως τεχνικός).
 Σε Νηογνώμονες (επιθεωρητής – εμπειρογνώμονας).

 Στο Υ.Ε.Ν. (Λιμενικό Σώμα μετά από διαγωνισμό, κυρίως στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων).

 Σε Ναυπηγεία (σχεδιαστής και επιβλέπων κατασκευών και επισκευών). Μία σύντομη γνωριμία μαζί τους, όσον αφορά την διαδικασία ναυπήγησης ενός πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθαστάδια:
 
 Το ναυπηγείο υποβάλει τα κατασκευαστικά σχέδια στον πλοιοκτήτη και στο νηογνώμονα που θα το παρακολουθεί και θα εκδίδει τα πιστοποιητικά του.

 Τα ναυπηγικά σχέδια επιστρέφονται στο ναυπηγείο με τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή και διορθώσεις που επιθυμούν ο πλοιοκτήτης και ο νηογνώμονας.

 Αρχίζει η κοπή των ελασμάτων μετά από κατάλληλη επεξεργασία (αμμοβολή, προστατευτικός χρωματισμός κλπ).

 Γίνεται η συναρμολόγηση των διαφόρων κομματιών του
πλοίου (Blocks).

Με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης αρκετών βασικών κομματιών, γίνεται η τοποθέτησή τους στη δεξαμενή ναυπήγησης (μόνιμη ή πλωτή), πάνω σε στηρίγματα (σκαριά). Εκεί τα κομμάτια συγκολλούνται και σιγά – σιγά το πλοίο παίρνει την τελική του μορφή. Τοποθετούνται επίσης η μηχανή, τα συστήματα πρόωσης, το πηδάλιο, χώροι ενδιαίτησης κλπ.

 Με την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων και της ανάλογης βαφής γίνεται η καθέλκυση και ακολουθεί η τελική τοποθέτηση επιμέρους μηχανημάτων και η ολοκλήρωση εσωτερικων - εξωτερικων χώρων (outfitting).

 Τέλος ακολουθούν οι επίσημες δοκιμές του πλοίου (Official sea trials).

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ναυπήγησης του πλοίου, εργάζονται σε αυτό, εξειδικευμένα συνεργεία όπως: αμμοβολιστές, οξυγονοκολλητές, βαφείς κλπ.

 
 
 ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
 1. Εγγραφή σε Πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 2. Προετοιμασία του φακέλου αίτησης προς την Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας.
 3. Μετάφραση όλων των εγγράφων στη Βουλγαρική γλώσσα.
 4. Επικύρωση όλων των εγγράφων στη Βουλγαρική γλώσσα.
 5. Επικύρωση των εγγράφων στο Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας.
 6. Άμεση επαφή του υποψήφιου με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου.
 7. Εγγραφή στο Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας στη βουλγαρία.
 8. Δημιουργία προσωπικού πλάνου επίσκεψης του υποψηφίου στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας στη Βουλγαρία ανάλογα με τις υποχρεώσεις του.
 9. Επιστημονική υποστήριξη κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού.
 10. Εύρεση στέγης / κατοικίας  κοντά στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας.
 11. Ξενάγηση στον χώρο φοίτησης και γνωριμία με την πόλη.
 12. Προσωπική βοήθεια προς τον φοιτητή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

  Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί Ελληνες και ξένοι υποψήφιοι σπουδαστές.

Είμαστε η μόνοι που έχουμε έδρα και δωδεκάμηνη συνεχή παρουσία στην πόλη της Σόφιας. Διαθέτουμε γραφεία συνδέσμων σε όλες της μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας όπως, στην Φιλιππούπολη, στο Πλέβεν, στο Μπλαγκόεβγκραντ, και στη Στάρα Ζαγόρα.

Επίσης διαθέτουμε γραφείο συνδέσμου και ενημέρωσης στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να συμπαρασταθούμε άμεσα στον σπουδαστή όταν μας χρειαστεί, γιατί έχουμε έδρα και συνεχή παρουσία στην Βουλγαρία. Σε αντίθεση με κάποια φροντιστήρια, που εδρεύουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας τα οποία δεν μπορούν να βοηθήσουν άμεσα τον φοιτητή διότι, απλά απέχουν εώς και 1000 χιλ από την Βουλγαρία.

Αγαπητοί γονείς είμαστε η μόνοι που διαθέτουμε νομικό τμήμα και η μόνοι που παρέχουμε νομική προστασία καθόλη την διάρκεια των σπουδών του παιδιού σας.

 Δυσκολίες μαθημάτων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια των Σπουδών, εμείς βοηθούμε τον φοιτητή να τις ξεπεράσει.
Οι σπουδαστές που έχουν συνεργαστεί μαζί μας δεν χρωστάνε κανένα μάθημα σε κανένα έτος σπουδών. Αυτό είναι το σημείο υπεροχής μας. Αυτά που οι άλλοι υπόσχονται εμείς τα πραγματοποιούμε.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΒΑΡΝΑΣ varna bulgaria photo hat university

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 η Βουλγαρία αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι τίτλοι σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας στη βουλγαρία που χορηγούνται είναι αναγνωρισμένοι σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.Τα Αγγλόφωνα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα και οι πτυχιούχοι αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα κατευθείαν στις κατά τόπους νομαρχίες σύμφωνα με απόφαση ΑΡ 70/28-11-08 του ΔΟΑΤΑΠ.

 

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ

  Η Βάρνα (βουλ.: Варна) έχει πληθυσμό 357,198 κατοίκους και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας μετά τη Σόφια και το Πλόβντιβ . Είναι πρωτεύουσα της επαρχίας της Βάρνας.
Αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μάυρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως "Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα" ή "Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα" της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το 1956.
 
  Η κοσμοπολίτικη Βάρνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός της Βουλγαρίας και φημίζεται για της ωραίες της παραλίες με πιο γνωστή την Golden Beach.
  Η πόλη της Βάρνας έχει πολλά αξιοθέατα, συνεδριακά κέντρα καταπράσινα πάρκα,
μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία επισκεπτονται χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο. Απέχει από την πρωτεύουσα Σόφια 450 χιλ.

 

Ιστορία

  Ιδρύθηκε κοντά στην αρχαιοελληνική αποικία της Οδησσού. Το 1391 η Βυζαντινή πόλη της Οδησσού κατελήφθη από τους Οθωμανούς. Απελευθερώθηκε το 1878.
  Νυν δήμαρχος της πόλης είναι ο Κίριλ Γιορντάνοβ.
  Το 1962 διοργανώθηκε στην Βάρνα η 15η Ολυμπιάδα Σκακιού, ενώ το 1969 έλαβε χώρα το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής.


Οικονομία

  Η Βάρνα αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της Βουλγαρίας και της Μαύρης Θάλασσας γενικότερα. Οι κύριες βιομηχανίες της περιλαμβάνουν το εμπόριο, τις μεταφορές και τη ναυπηγική, ενώ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής έχει και η τουριστική δραστηριότητα.
  Σήμερα η ανεργία είναι από της χαμηλότερες στη χώρα (2-3%). Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύεται από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ "Πικαντίλι" και "Μαμπο",τα εστιατόρια "Χέπι" και "Καπιτάν Κουκ", τα φαρμακεία "Σανίτα" και "Μάρεσκι" και τα καταστήματα έτοιμων γυναικείων ρούχων "Δαφνέ" και "Μπλάγα Μπλαγόεβα" που είναι κομμάτια από τα σύγχρονα σύμβολα της πόλης.
  Τα μεγαλύτερα προσχέδια για 2005-2009 είναι οι κατασκευές "Μολ Βάρνα", "Πφόε Μολ", "Μπίζνες παρκ Βάρνα" και το στάδιο "Βάρνα". Σύμφωνα με δημοσκόπηση μέσω του αναγνωστικού κοινού της εφημερίδας "24 τσασα", της ιστοσελίδας dariknews.bg και των ακροατών του δαρικράδιο, η Βάρνα είναι η καλύτερη πόλη για κατοικία στη Βουλγαρία.

 Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας στη Βουλγαρία, είναι ενεργό μέλος και συνιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU).

 Η Ναυτική ακαδημία της Βαρνας, έχει τα πιστοποιητικά IMO (International Maritime Organization) και ImarE (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Μηχανικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο).

 Σπουδες στη ναυτικη ακαδημια στη βαρνα, σπουδες Εμπορικου ναυτικου στη βουλγαρια, σπουδες εμποροπλοιαρχων στη βαρνα, σπουδεσ Εμπορικου ναυτικου στη βαρνα βουλγαρια.

 

Η εταιρία μας Leaders Education βρίσκετε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι και φέτος είχαμε 100% επιτυχία στην πρόσβαση όλων των υποψήφιων φοιτητών μας στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.


Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας